ukážka z knihy
fotky z krstu knihy 2016
recenzia Ivety Zaťovičovej
recenzia Ondreja Kalamára

Recenzia Mária Gešvantnera, Týždeň, 9. 1. 2017ukážka z knihy
fotky z krstu knihy 2018
ukážka z knihy
krátko o haiku
fotky z krstu knihy 2021
video z krstu knihy
videoprezentácia knihy

Ocenenie Najkrajšia kniha Slovenska 2021

v kategórii krásnej literatúry.
Recenzia v Knižnej revue 5/2022

Kritika Lenky Śafranovej v Knižnej revue 7/8 2022

ukážka z knihy
relácia Nedeľná chvíľka poézie v Rádiu FM
recenzia doc. PhDr. Igora Hochela PhD.
Blúdenie telom spomenuté v článku pána Mgr. Viliama Nádaskaya PhD.