Banality


ukážka z knihy
fotky z krstu knihy 2016
recenzia Ivety Zaťovičovej
recenzia Ondreja Kalamára

Recenzia Mária Gešvantnera, Týždeň, 9. 1. 2017


Skorá jeseň


ukážka z knihy
obrázky knihy

Rozum č. 9/2023

Literárna príloha SME


30 rokov slov


ukážka z knihy
fotky z krstu knihy 2018

Haiku


ukážka z knihy
krátko o haiku
fotky z krstu knihy 2021
video z krstu knihy
videoprezentácia knihy

Ocenenie Najkrajšia kniha Slovenska 2021

v kategórii krásnej literatúry.


Recenzia v Knižnej revue 5/2022Kritika Lenky Śafranovej v Knižnej revue 7/8 2022


kniha Evy Urbanovej o slovenskom haiku


Blúdenie telom


ukážka z knihy
relácia Nedeľná chvíľka poézie v Rádiu FM
recenzia doc. PhDr. Igora Hochela PhD.


Blúdenie telom spomenuté v článku pána Mgr. Viliama Nádaskaya PhD.
recenzia Blúdenia telom v Kritickej ročenke 2023 Literárneho ústavu SAV


Kritika Blúdenia telom od Evy Urbanovej v Knižnej revue 7/8 2023