prvý banskoštiavnický ateliér

druhý zvolenský ateliér

súčasný zvolenský ateliér