PETER HOTRA

obrázok Petra Hotru
foto: Izabela Lujza Hotrováako výtvarník sa venujem

hlavne olejomaľbe


píšem poéziu a prózutel.: +421 919 262 091
e-mail: hotra.peter@gmail.com
facebook: Peter Hotra