späť na knihy

domov

Originálne blúdenie našou dobou

Ak sú moje informácie presné, ide o autorovu tretiu básnickú knihu (po zbierke 30 rokov slov, 2018 a súbore Haiku, 2021). Keby som mal iba niekoľkými slovami vyjadriť, čo ju najviac charakterizuje či vystihuje, povedal by som, že je to silne prítomná životná skepsa. Jednotlivé Hotrove básne – všetky sú bez názvu, každá je uvedená iniciálkou – zachytávajú pocity súčasníka, žijúceho v našej komplikovanej, technicky vyspelej, ale aj konfliktnej dobe, v ktorej človek stráca pôdu pod nohami, a vyjadrujú ich buď v zintímnenej podobe, keď je lyrický subjekt prítomný v básni ako „ja“, alebo vo zovšeobecňujúcej výpovedi, keď je v nej prítomný v 1. osobe plurálu, resp. je v texte akoby neosobný. Ako príklad pre prvý uvedený typ lyrickej výpovede poslúži hneď úvodná báseň knihy, ktorá na začiatku azda odkazuje aj na obdobie koronavírusovej epidémie, ale vyjadruje najmä základnú životnú situácia lyrického subjektu (básnika), resp. jeho permanentné psychické rozpoloženie: „V karanténe som vlastne skoro celý život / udržiavam sa množstvom kávy a cigariet a čítaním / a medikamentami / málo jem a málo spím / do prírody chodím trochu nasilu hoci mi to robí dobre...“ (s. 9). Rovnakým spôsobom výpovede a príbuznou prezentáciou vlastného duševného sveta, pocitu neistoty, stratenosti je napr. aj báseň na s. 76, ktorú odcitujem celú: „Chcel som napísať / o malinkom chrobákovi / ktorý nevie ako sa volá / ani kam patrí vo zvieracej ríši / a má depresiu / nenapísal som ju / hoci aj ja mám depresiu / ale mám oproti nemu obrovské telo / nevedel som sa teda doň vcítiť“. Príkladov by sa, samozrejme, dalo uviesť veľa. Druhým uvedeným typom výpovede, keď sa negatívne pocity prenášajú akoby na nás všetkých, zovšeobecňujú sa, je napríklad sedemveršová báseň na s. 47, v ktorej nás ohrozuje „hrozivá digitálna pamäť“ a „nie je jasné čo je dobré a čo zlé / hoci všetko pohltí čierna diera bez pamäti / veď v niektorom z paralelných vesmírov / môže byť všetko horšie“. V rozsiahlejšej básni na s. 62, ktorá je motivicky vystavaná na „výjavoch“ z mesta, negatívne pocity ústia do existenciálnej úzkosti (ako aj v iných textoch): „kaviarne nevedia nájsť svoju pôvodnú tvár / bary tiež potrebný ligot existencie / ročné obdobia konjugujú v jediné neurčité / čas sa rapídne scvrkáva v mestskom priestore / ženy a muži sa vytrácajú zo života / náhrobky sa krčia synchronizujú sa s ľuďmi v nich“. V intenciách existenciálneho videnia sa ľudské bytie, naša (krátka) prítomnosť na tomto svete, v básnickom podaní Petra Hotru často javí nielen ako protirečivá či absurdná, ale miestami priam ako márna, zbytočné. Báseň na s. 33 znie takto: „Kritický vzťah oxiduje do hrdzava / vágnych pozostatkov snových sľubov a predsavzatí / napísaných nerozlúštiteľným jazykom na lebečné steny / zdevastovaného tela plného chémie a zbytočnosti / roky tečú a nezmyselne sa usádzajú v živote“. Skepsa, v týchto básňach evidentná, akoby vyplývala zo samotnej podstaty ľudského bytia, no miestami básnik odhaľuje aj jej „spoločenské pozadie“, pričom využíva iróniu. Veľmi vydarene najmä v závere básne na s. 77: „v komunikácii nič nové / akciové trhy si spokojne robia čo chcú / nepotrebné peniaze / tabletky berte pravidelne / ešte neskáčte z okien / to je len ďalšia jeseň“. Vo veršoch sa prejavuje aj dosť častý pocit súčasníka, totiž, že je ohrozený (sme ohrození) systémom, ktorý sme si vytvorili, že v dôsledku neustáleho sledovania stráca identitu: „Nekompromisne vynášať odpadky z duše / do univerzálneho kontajnera reality / elektronicky uhrádzané etické dlžoby / veľký brat zbiera dáta súloží“ (s. 73) – a o kúsok ďalej v tej istej básni: „veľký brat mi vnucuje pôžičky / vie všetko o čistení mojich zubov“. Silne skeptické ladenie zbierky vyvažuje niekoľko básní, v ktorých „na scénu“ vstupuje žena ako partnerka lyrického subjektu, ako jeho opora. Sú premknuté nehou, ale aj nádejou. Odcitujem dve z nich. Prvá je na s. 69: „Najlepšie sa má náš kocúr / zvykne rozprávať / rozumie mu len moja žena / rozumiem ja jej / rozumieme si / chcel by som byť kocúrom / možno netušiť / že raz príde smrť“. Druhá je na s. 75: „Natrel som studňu svetlosivou ako si chcela / zdala sa ti však prisvetlá / tá studňa pred kamenným domom / je asi staršia ako my dvaja / narodení v tom istom roku / ty ešte v lete ja až na jeseň / nevieme aká hlboká je studňa / netušíme ako je to s nami / zajtra kúpim tmavšiu sivú“. V oboch je nádej prítomná aj napriek tomu, že záverečným slovom prvej je smrť a v druhej dominuje motív sivej farby (ktorá nie je farbou veselou), pretože zachytávajú, hlboké porozumie muža a ženy, lásku (vyjadrenú v náznaku, nie priamo pomenovanú). A na s. 85 je posledná a najdlhšia báseň knihy, ktorá je tiež venovaná žene, a vzhľadom na celkové ladenie zbierky má prekvapujúco optimistické zakončenie (v poslednom verši možno až príliš demonštratívne): „dotýkam sa ťa snáď nie naposledy / verím vo večnosť a nekonečno a dnešný deň“. To, čo možno v tejto zbierke vnímať kriticky, je miestami až priveľmi do šírky budovaná výpoveď, ktorej výsledkom sú trochu násilné slovné konštrukcie. Jednoducho povedané, z niektorých veršov či básní by sa dalo ubrať slov. Peter Hotra dokázal v recenzovanej zbierke vysloviť veľa o kontroverziách našej digitálnej (ale aj pandemickej a vojnovej) doby, o – prevažne negatívnych – pocitoch človeka, ktorý ju, chtiac-nechtiac, žije, pričom si dokázal vytvoriť vlastný, „neopotrebovaný“ básnický jazyk, ktorý sa miestami aj trochu zadrháva, ale vystihuje podstatu. Blúdenie telom je rozhodne prínosnou knihou.


IGOR HOCHEL


späť na knihy

domov